Privacy verklaring
 

Deze website wordt u aangeboden door Flamepro B.V.

Lees dit privacybeleid aandachtig en gebruik de website niet als u niet akkoord gaat met een van de hier beschreven praktijken. Het privacybeleid van dit portaal beschrijft hoe wij uw persoonlijke gegevens inzamelen, verwerken en gebruiken.

Inhoud 

Wat zijn persoonlijke gegevens? 

De term 'persoonlijke gegevens' verwijst hier naar alle informatie die met u als gebruiker van de website in verband kan worden gebracht en die u hebt ingevoerd, die van u werd ingezameld of die op een andere manier werd verkregen.

Wie is verantwoordelijk voor de correcte verwerking van uw persoonlijke gegevens? 

Als eigenaar deze website is Flamepro verantwoordelijk voor de verwerking van alle persoonlijke gegevens die in ons bezit zijn en die we inzamelen, verwerken of gebruiken in verband met uw gebruik van de website of op andere wijze

Wat doen wij met uw persoonlijke gegevens? 


Wij verzamelen, verwerken en gebruiken uw persoonlijke gegevens enkel voor de volgende doeleinden:

▫ om de website te beheren, te doen werken en te verbeteren
▫ om het aanmaken van opdrachten ten behoeve van de app en het downloaden van verwerkte opdrachten mogelijk te maken.
Wij zullen uw goedkeuring vragen voor wij uw persoonlijke gegevens inzamelen, verwerken en gebruiken voor de hierboven vermelde doeleinden, indien dat wettelijk verplicht is. Als wij uw persoonlijke gegevens voor een nieuw of ander doeleinde willen gebruiken, zullen wij u daar eveneens van op de hoogte brengen en uw gegevens enkel op die andere manier gebruiken als dat vereist of toegestaan is door de toepasselijke wet of als u er uw toestemming voor gegeven hebt.

Wij zullen uw goedkeuring vragen voor wij uw persoonlijke gegevens inzamelen, verwerken en gebruiken voor de hierboven vermelde doeleinden, indien dat wettelijk verplicht is. Als wij uw persoonlijke gegevens voor een nieuw of ander doeleinde willen gebruiken, zullen wij u daar eveneens van op de hoogte brengen en uw gegevens enkel op die andere manier gebruiken als dat vereist of toegestaan is door de toepasselijke wet of als u er uw toestemming voor gegeven hebt. 

Voor de hierboven vermelde doeleinden zal slechts een beperkt aantal personen bij Flamepro toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens (bv. in de afdelingen sales en IT).

 

Wat voor persoonlijke gegevens verzamelen, verwerken en gebruiken wij? 

De persoonlijke gegevens die wij inzamelen, verwerken en gebruiken in verband met de website, omvatten de volgende gegevens:

▫ accountnaam en emailadres
▫ accountnaam ten behoeven van inloggen in de app
▫ opdracht met bijbehorend doorvoer informatie, waaronder de foto's.
▫ gebruikersvoorkeuren
▫ IP-adres, besturingssysteem, browsertype, versie en configuratie, naam van uw internetprovider en andere gegevens in verband met uw computer en verbinding die relevant zijn om uw type toestel te 
identificeren, verbinding te maken met de website, data-uitwisseling met u en uw toestel mogelijk te 
maken en een gepast gebruik van de website te garanderen

Gebruikt de website cookies en vergelijkbare technologieën? 

Cookies zijn kleine tekstbestanden in de directory van uw browser. Wanneer u een website bezoekt, verzendt een cookie op uw toestel bepaalde informatie naar de browser. Cookies zijn erg gebruikelijk en worden op heel wat websites gebruikt. In het algemeen zijn cookies bedoeld om de prestaties van de website en de ervaring van de gebruiker op die website te verbeteren, hoewel cookies ook gebruikt kunnen worden voor reclame (daar geven we hieronder meer uitleg over). 

Flamepro gebruikt de volgende soorten cookies en vergelijkbare technologieën in verband met deze website:

▫ Sessie cookies. Deze cookies worden gebruikt om u te identificeren tijdens de huidige sessie op de website. Hierin staat een zogenaamd sessie-id, maar geen persoonlijke informatie. 


Delen van persoonlijke gegevens? 

Er worden geen persoonlijke gegevens gedeeld.

Wat doen wij nog om uw persoonlijke gegevens te beschermen? 

Flamepro begrijpt dat de veiligheid van uw gegevens belangrijk is en wilt dat u bij ons zo veilig mogelijk kunt browsen en werken. Wij hebben redelijke voorzorgsmaatregelen genomen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, inclusief technische en organisatorische maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, ongepast gebruik, wijziging, onwettige of accidentele vernieling en accidenteel verlies, zowel online als offline. 

Toch moet u begrijpen dat er geen absolute veiligheid bestaat op het internet, ook al trachten wij uw persoonlijke gegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen mogelijke risico's. Wij vragen u dan ook om onze inspanningen op het gebied van IT-veiligheid te steunen door op onze website geen gegevens bekend te maken die bijzonder gevoelig zijn of niet vereist zijn in de betreffende context.

Hoe lang houden we persoonlijke gegevens bij? 

Wij houden uw persoonlijke gegevens niet langer bij dan nodig is voor de wettelijk toegestane doeleinden waarvoor we ze inzamelden, zoals vereist is volgens het toepasselijke beleid voor het bewaren van gegevens en/of zoals vereist of toegestaan is volgens de toepasselijke wet.

Hoe worden wijzigingen in het privacybeleid van deze website meegedeeld? 

Ons bedrijf verandert voortdurend, dus moet ook het privacybeleid van onze website van tijd tot tijd worden aangepast. In dat geval zullen we op de website een nieuwe versie van dit privacybeleid plaatsen. U kunt een nieuwe versie gemakkelijk identificeren aan de hand van de datum van de versie in de laatste regel hieronder. Wanneer een nieuwe versie van het privacybeleid van deze website gepubliceerd is en u onze website blijft gebruiken, aanvaardt u de nieuwe versie automatisch. 

Contact met ons opnemen 

Uw feedback is steeds welkom. Als u vragen of twijfels hebt over onze privacypraktijken of uw online privacy, kunt u steeds contact met ons opnemen. U kunt ook contact met ons opnemen als u de persoonlijke gegevens die wij over u bezitten wilt inkijken, als u uw persoonlijke gegevens wilt laten bijwerken, corrigeren, verwijderen of blokkeren of als u wilt vragen om uw persoonlijke gegevens niet langer te gebruiken, als u eerder verstrekte goedkeuringen wilt intrekken of als u zich wilt verzetten tegen het aanmaken van individuele gebruikersprofielen. 

U kunt ons als volgt bereiken: 

Tel:   +31 10-7271044
Fax: + 31 10-2085404
E-mail: info@flamepro.nl
Website: www.flamepro.nl